НОВО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ “САБОРНИК МАНАСТИРА СРПСКИХ”

Крајем 2021. године штампано је треће измењено и допуњено издање књиге “Саборник манастира српских”. Књига је проширена за 16, и сада има 616 страна. У односу на претходну, измене се односе на снимање преко сто манастира из ваздуха, додавање нових фотографија, посебно фресака, иконостаса, моштију и нових објеката изграђених од 2014. до 20120. године, као и допуњавање података о манастирима. Објављени су и подаци о 43 нова манастира обновљена у протеклих неколико година. Тако у новом издању постоје подаци о 466 манастира, и 224 манастиришта (11 више у односу на претходну књигу).

На крају књиге дат је и попис манастира по епархијама, са подацима о славама манастира, телефонима и адресама. Такође за сваки манастир пише да ли је женски или мушки, а означени су и манастири који нису настањени.  Дакле, у новој књизи су подаци о свим српским манстирима сакупљени до крја 2020. године. Уважили смо и примедбу купаца и све књиге су паковане у чврсту украсну кутију.

Иначе већ након изласка из штампе ове књиге, Срби су почели да обнављају још десет манастира и да граде први манастир у Словенији

Заинзересованим за продају књиге одобравамо солидан рабат

  • Контакт особа Перо Вишњић телефон. +381 65 317-3566